vasario 2023

Month

2023-02-15 įvyko projekto konferencija, kurios metu buvo apžvelgtas projektas bei jo rezultatai. Projekto metodinio leidinio bendraautoriai įtraukė dalyvius į veiklas inovatyviais metodais. InCrea+ sukurta ir nuotolinė mokymosi aplinka.
Read More
Minint Tarptautinę saugesnio interneto dieną Pirmąją vasario savaitę vyko gimnazijos Pagalbos mokiniui specialistų organizuotos prevencinės veiklos. 2-ų ir 3-(i)ų klasių mokiniai dalyvavo klasės valandėlėse su socialine pedagoge ir psichologe.
Read More
Sveikiname katechetikos žinių viktorinos dalyvius! Už puikias žinias katechetikos žinių viktorinoje „Irkis į gilumą“ padėkos raštais ir dovanėlėmis apdovanota gimnazijos penktokų komanda. 2023 vasario 2 d. 5 klasių mokinių komanda dalyvavo tradicinės Kauno arkivyskupijos katechetikos centro organizuojamos viktorinos „Irkis į gilumą“ II ture.
Read More
Pagarbos bėgimu „Gyvybės ir mirties keliu“ pagerbėme Sausio 13 – osios įvykių aukas – žmones, žuvusius 1991– ųjų sausio 13– osios naktį ir mirusius nuo sužalojimų, patirtų sovietiniams kariniams daliniams šturmuojant Vilniaus televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos komiteto pastatą.
Read More
Šventės nugalėtoja tapo 5d klasė, antrą vietą užėmė 6d, o trečią vietą, surinkusios vienodai taškų, iškovojo net dvi klasės – tai 6a ir 6b. Sausio 23 d. Juozo Grušo meno gimnazijoje vyko žiemos estafetės su netradicinėmis priemonėmis.
Read More
Sveikiname Ugnių Valeiką, IIb klasės mokinį, užėmusį III vietą fizikos olimpiadoje. 2023 metų sausio 20 dieną devyni gimnazijos I-III klasių mokiniai dalyvavo 70-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados antrajame, miesto, etape.
Read More