Projektas InCrea+ Kaip galima įtraukti mokinius pamokose pasitelkiant meną

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-02-20

2023-02-15 įvyko projekto konferencija, kurios metu buvo apžvelgtas projektas bei jo rezultatai.

Projekto metodinio leidinio bendraautoriai įtraukė dalyvius į veiklas inovatyviais metodais. InCrea+ sukurta ir nuotolinė mokymosi aplinka.

Erasmus+ strateginių partnerysčių projektas KA2 – Įtraukusis kūrybingumas ugdant meninius gebėjimus (InCrea+) – Nr. 2020-1-LT01-KA227-SCH-094736 pradėtas 2021 m. kovo 1 dieną. Šiuo projektu siekiama atsižvelgti į šiuos poreikius, suteikti mokytojams medžiagos ir mokymo patirčių, susijusių su įtraukiųjų metodų diegimo menu veiklomis. Projekte akcentuojamas darbas su 11–16 metų mokiniais, o ypatingas dėmesys skiriamas veikloms, kurios gali padėti stimuliuoti kūrybingumą, kritinį mąstymą, tarpkultūrinį dialogą bei daugelį kitų įgūdžių įtraukiojoje aplinkoje, tinkamoje mokiniams, pasižymintiems specialiaisiais edukaciniais poreikiais, įvairios kilmės bei sudėtingos socioekonominės padėties mokiniams.

Kartu su projektą koordinuojančia Kauno Juozo Grušo meno gimnazija bei projekto partneriais Foundation for development of the cultural bpocs (BG), Fundatia Euroed (RO) Rumunija, Besime Ozderici Ortaokulu (TR), Associació Meraki Projectes de València (ES), Università degli Studi di Padova (IT) bei Trakų rajono savivaldybės pedagogine psichologine tarnyba (LT) buvo parengta metodinė medžiaga, apimanti įvairius metodus, kuriuos galima pritaikyti pamokose. Mokytojai, kurie jau išbandė pasiūlytus metodus, pažymėjo vaikų susidomėjimą ir įsitraukimą. Projekto metu sukurta ir nuotolinė mokymosi aplinka.

2023-02-15 įvyko projekto konferencija, kurios metu buvo apžvelgtas projektas bei jo rezultatai. Į konferenciją susirinko 74 dalyviai. Renginio metu apžvelgtas projektas bei jo rezultatai. Projekto metodinio leidinio bendraautoriai įtraukė dalyvius į veiklas inovatyviais metodais. Mokytojas Mindaugas Gargasas pamokino kaip neverbaliniu būdu poroje sukurti šokį. Gimnazijos psichologė Monika Matonytė ir Trakų PPT psichologė Asta Jakonienė sukvietė visus į bendravimo klubą, kuriame, nors ir sprendžiant dalykus, reikalaujančius susikaupimo, suskambo juokas. Carlotta Maria Crippa dalyvius supažindino su Moodle kurso struktūra. Konferenciją baigė dailės mokytojos Aušra Lavickienė ir Jūratė Gudžiuvienė, kurių tapybos ant šilko užsiėmimas leido dalyviams įsitraukti į kūrėjo vaidmenį ir galimybę pasigaminti unikalias skareles ant rankos.

Psichologė Monika Matonytė