5 birželio, 2024

Day

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-06-05 Birželio 3–7 d. Troškūnų bernardinų vienuolyne vyksta pleneras, kuriame dalyvauja 9c, 9e, 10a, 10d klasių mokiniai ir mokytojai  Ignas Gleixner, Valda Verikaitė, Vidas Vokietaitis.  
Read More
Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-06-06 Gegužės 23 dieną gimnazijos pagalbos mokiniui specialistės ir administracija organizavo Kauno miesto įstaigų švietimo pagalbos specialistams konferenciją „Mokinių įtrauktis kuriant harmoningą ugdymo(si) aplinką“. Konferencijoje dalyvavo virš 50 dalyvių. VDU Teisės fakulteto lektorė dr. Jurgita Spaičienė supažindino su ugdymo įstaigos duomenų teikimo teisinių aspektų ypatumais. Dalyviai turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus. STEP...
Read More
Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-06-05 Mūsų gimnazijoje buvo organizuojamas tarptautinis projektas su TOLI organizacija. Projektu siekta mokinius supažindinti su holokausto istorija, kokie slypi pavojai, ką reikia daryti, kad tai niekada nepasikartotų ugdant moksleivių pakantumą kitataučiams, kultūrai, istorijai.
Read More