juozas

Autorius -

Moksleiviai pristatė istorijos, geografijos, lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, muzikos, dailės, šokio, matematikos, chemijos, fizikos, filosofijos krypties pranešimus, projektus ir meninius darbus.
Read More
2023-02-15 įvyko projekto konferencija, kurios metu buvo apžvelgtas projektas bei jo rezultatai. Projekto metodinio leidinio bendraautoriai įtraukė dalyvius į veiklas inovatyviais metodais. InCrea+ sukurta ir nuotolinė mokymosi aplinka.
Read More
Sausio 17-18d. gimnazijos aktų salėje į vykusią tradicinę šeimų vakaronę „Apėjo saulutė aplinkui zarią“ gausiai susirinko: 2ab, 3abc, 1a, 4abc klasių bendruomenės. Mokiniai kartu su mokytojais atskleidė kiekvieno metų mėnesio senųjų pavadinimų prasmę, papročius ir šventes.
Read More
Sveikiname IIId klasės gimnazistę Austę Rimkutę, 55-ojo jaunųjų filologų kūrybos konkurso antrajame (miesto) etape užėmusią II vietą. Konkursui Austė pateikė eilėraščių ciklą „Sutemų apsėsta“.   Linkime sėkmės Austei šalies etape!
Read More