Biblioteka – informacinis centras

Mokyklos bibliotekos – informacinio centro veikla

Mokyklos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia informacine bei technine baze. Mokyklos biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose įmanomose laikmenose atsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius, teikia mokyklos bendruomenės nariams informacines paslaugas, ugdo mokinių informacinius gebėjimus, sudaro sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti, ugdo moksleivių skaitymo įgūdžius.
Mokyklos biblioteka įkurta 1988 m. Pirmosios knygos buvo perduotos iš buvusios Kauno 9-osios vakarinės mokyklos bibliotekos. Tuo metu bibliotekos fondą sudarė 8119 egz. knygų bei 15565 egz. vadovėlių. Pirmaisiais metais skaitė 323 skaitytojai. Šiuo metu fonde saugoma daugiau nei 15000 egzempliorių įvairių dokumentų (knygų, garsinių, vaizdinių ir kt.) ir daugiau nei 35000 egzempliorių vadovėlių. Šiuo metu bibliotekoje užregistruoti daugiau negu 600 skaitytojų. 1990 m. mokykloje pradėtas sustiprintas dailinis ugdymas, buvo sukurta stipri dailinė technologinė, mokyklos pakraipą atitinkanti, mokomoji bazė.
Tai turėjo įtakos bibliotekos fondų komplektavimo specifikai, ypatingą dėmesį skiriant meninių leidinių įsigijimui. Didėjantys moksleivių poreikiai skatino keistis ir mokyklos biblioteką, todėl 2000 m. buvo įrengta skaitykla ir mokyklos bendruomenei suteikta galimybė naudotis informacinėmis technologijomis – biblioteka aprūpinta pirmaisiais kompiuteriais. 2008 metais vykdant mokyklos renovaciją prasiplėtė bibliotekos patalpos (nuo 55 m2 iki 115 m2 ) ir atsirado galimybė įrengti erdvią skaityklą su 16 darbo vietų skaitytojams. Kiekvienais metais prenumeruojami įvairūs periodiniai leidiniai („Dailė“, „Krantai“, „Kultūros barai“, „Literatūra ir menas“, „Gimtasis žodis“, „Iliustruotasis mokslas“, „Psichologija Tau“, „Žvirblių takas“ ir kt.) Siekiant tobulinti paslaugų teikimą nuo 2010 metų įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. 2013 metais biblioteka aprūpinta 10 naujų kompiuterių vartotojams, kas suteikia galimybę lavinti moksleivių informacinius gebėjimus, padeda efektyviau surasti, analizuoti, vertinti informaciją, atlikti užduotis, rengti projektus.
Bibliotekoje ruošiamos parodos valstybinėms, kalendorinėms šventėms, atmintinoms dienoms, rašytojų ir žymių žmonių jubiliejams paminėti taip pat teminės projektų, naujų knygų ir profesinio orientavimo parodos. Vyksta dalykiniai seminarai pedagogams ir mokyklos svečiams, tarptautiniai daugiašaliai susitikimai, moksleivių projektinių darbų pristatymai, įvairios popietės, bendradarbiaujama vedant netradicines pamokas. Bibliotekos informacinio centro erdvę praturtina ir puošia moksleivių kūrybiniai darbai, rengiamos sustiprinto meninio (dailinio) ugdymo klasių teminės darbų parodos. Buvo organizuoti skaitymo skatinimo konkursai „Aktyviausiai skaitanti klasė“, „Piešiu mylimiausios knygos herojų“. Mokiniai ypač noriai dalyvavo akcijose „Draugauk su knyga“, „Populiariausia bibliotekos knyga“. Biblioteka aktyvi pradinių klasių tęstinių projektų „Sveikas ruduo“, „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, „Amatą turėsi – bėdos neregėsi“, „Skamba vardas – Lietuva“ dalyvė. Bendradarbiauja organizuojant skaitovų konkursus, istorines viktorinas bei įvairias akcijas.
Bibliotekoje dirba
Bibliotekos vedėja Elena Urbutytė
Bibliotekos darbo laikas
I – V nuo 8.00 iki 16.30 val.
Naudojimosi biblioteka taisyklės
Atnaujinta: 2018-08-23