Brandos atestatų įteikimo šventė


2022 m. liepos 14 d.  XXXII laidos 107 abiturientai susirinko į iškilmingą brandos atestatų įteikimo šventę. Brandos finale  šimto septynių abiturientų atsakomybė, pastangos, susikaupimas, darbo skonis ir pastangų prasmė. Šios laidos abiturientai siekė Brandos ypatingomis sąlygomis: patyrė nuotolinį laiką, kovojo su spragomis,  nusirašinėjimu, tinguliu. Tačiau Brandos atestatas patvirtina, kad iššūkius įveikė ir baigė dvylika metų trukusį Brandos procesą. Pagal Biblijos išmintį,  sėkla išlenda iš kieto grūdo apvalkalo, pradeda kelionę ir kovą dėl savo Brandos: skverbiasi pro dirvožemį, akmenis, uolienas. Sėkla pasiryžta kelionei į saulę, į šviesos šaltinį. Toks yra ir žmogaus Brandos kelias. Gimnazijos vadovai šventėje  įteikia ne tik Brandos atestatus, abiturientai apdovanojami padėkomis, savivaldybės raštais už mokymosi pasiekimus, paskelbiami Juozo Grušo vardo piniginio prizo laureatai.