Juozo Grušo premijos laureatai

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-02-20

Juozo Grušo premijos laureatai

Iš Juozo Grušo vardo premijos skyrimo nuostatų, patvirtintų Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos direktoriaus 2016-12-31
įsakymu Nr. V-221:
Juozo Grušo vardo premija teikiama nuo 2003 m.

1. Piniginę premiją įsteigė gimnazijos direktorė Nijolė Šimienė, norėdama įamžinti Juozo Grušo, lietuvių dramaturgo, prozininko, vertėjo, eseisto bei kultūros veikėjo, vardą.

2. Premija siekiama skatinti mokinius už mokslo, kūrybinės  raiškos bei visuomeninio aktyvumo priimtinus būdus, garsinančius Juozo Grušo gimnazijos vardą. Laureatas turi būti nepriekaištingo elgesio, neturėti mokyklos lankomumo problemų, vadovautis humanistinės Juozo Grušo etikos ir moralės principais.

3. Premija skiriama kartą per metus.

4. Premijos laureatas skelbiamas, laureato diplomas ir premija įteikiama brandos šventėje.