Konkursai, olimpiados

Tarptautiniai konkursai

 • Vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas DIALOGAI SU GAMTA. MANO KRAŠTAS. Nominacijų laimėtojai: E.Rutkauskas, M.Podgornaitė, A.Jočytė, K.Averkaitė, G.Žinka, H.Akelaitis, S.Jasevičiūtė, M.Raižytė. Nominantų  mokytojai J.Gudžiuvienė, R.Klingaitė, I. Raguckienė, V.Sakalauskienė, S.Venskūnienė. 2019 m.
 • Miniatiūrų konkursas ,,Laiko ženklai mano gimtinėje“, skirtas J.Grušui. 2017 m.  Žr. čia.
 • Menų projektas – Kultūrinių komunikacijų tiltas ,,Kaunas – Londonas” (tęstinis)

  Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”.

 • 2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą vainikavo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“.

 • Tarptautinis menų projektas ,,Dialogai“. Vadovė  ir koordinatorė – direktorė Nijolė Šimienė. Projekto konsultantė: Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė. Projekto organizatorės: Aušra Lavickienė, dailės MM, Erika Gylienė, pradinių klasių MM.

   

Šalies konkursai

 • ,,Spalvos ir vaizduotės galia“.  5-6 klasių mokinių tapybos darbų  konkursas. Laureatė Eglė Ožekauskaitė (II vieta), mokytoja Rima Keturkienė. Kauno miesto savivaldybė. 2019 m. Nuotraukos Žr. čia
 • Jaunųjų dizainerių kostiumo konkursas „Laikinosios sostinės mados atspindys šiuolaikiniame kostiume“.  Kauno kultūros centras. 2019 m. Žr. čia
 • Vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas ,,Po Vyčio ženklu“.  Įspūdžiai iš konkurso čia
 •  5-12 klasių mokinių tapybos darbų konkursas „Rudens natiurmortas 2017″. Laureatės 8b  kl.  mokinė Augustė Ūsaitė ir IVb kl. mokinė Ieva Daščioraitė (mokytoja Vyta Sakalauskienė). Vilniaus dailės akademijos Kauno fakultetas. 2017
 • ,,Piešiu tautišką giesmę“ – 2009 m. Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos išleistame kalendoriuje, skirtame Vinco Kudirkos 150-osioms gimimo metinėms, Kastytis Pamakštys (9 kl.) ir Miglė Narbutaitė (6 kl.) tapo konkurso laureatais.
 • Kaligrafinio paveikslo konkursas, skirtas Janinos Degutytės 80-mečiui, ,,Nešu tau eilėraštį, tą mažytį balto debesio namą“. Laureatė  Marija Stanevičiūtė (11 kl.), sukūrusi šriftinę kompoziciją pagal J.Degutytės eiles. 2008 m.

Dailės olimpiados

Technologijų olimpiados