Mokslo metų kalendorius

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-12-04

 

 

Mokslo metų trukmė:

1– 4 kl. – 35 sav., 175 dienos

5–8, I–II gimn. kl. – 37 sav., 185 dienos

III gimn. kl. – 36 sav., 180 dienų

IV kl. – 34 sav., 170 dienų

Trimestrai (1-4, 5-8 kl.):

I trimestras: rugsėjo 1 d. – gruodžio 1 d.

II trimestras: gruodžio 4 d. – kovo 10 d.

III trimestras 1-4 kl. kovo 18 d. – birželio 11 d.

III trimestras: 5-8 kl. kovo 18 d. – birželio 26 d.

Pusmečiai I-IV gimnazijos klasių mokiniams:

I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 19 d.

II pusmetis – sausio 22 d. – birželio 4 d. (IV gimnazijos klasės)

sausio 22 d. – birželio 26 d. – I-II gimn. klasės, birželio 18 d. – III gimn. klasės

Mokslo metai baigiami:

1-4 kl.: birželio 11 d.

5-8, I–II kl.: birželio 26 d.

III gimnazijos  kl.: birželio 18 d.

IV gimnazijos kl.: birželio 4 d.

Mokslo metų atostogos 

1–8, I–IV kl.

spalio 30 d. – lapkričio 3 d.

gruodžio 27 –  sausio 5 d.

vasario 19 – 23 d.

balandžio 2  – 5 d.

Vasaros atostogos

1 – 4 kl. – nuo birželio 12 d.

5 – 8, I – II gimn. klasės nuo birželio 27 d., III gimnazijos kl. – nuo birželio 19 d.