Mokslo metų kalendorius

 

 

Mokslo metų trukmė:

1– 4 kl. – 35 sav., 175 dienos

5–8, I–II gimn. kl. – 37 sav., 185 dienos

III gimn. kl. – 36 sav., 180 dienų

IV kl. – 34 sav., 170 dienų

Trimestrai (1-4, 5-8 kl.):

I trimestras: rugsėjo 1 d. –  lapkričio 25 d.

II trimestras: lapkričio 28 d. – kovo 10 d.

III trimestras 1-4 kl. kovo 13 d. – birželio 8 d.

III trimestras: 5-8 kl. kovo 13 d. – birželio 22 d.

Pusmečiai I-IV gimnazijos klasių mokiniams:

I pusmetis – rugsėjo 1 d. – sausio 13 d.

II pusmetis – sausio 16 d. – birželio 1 d. (IV gimnazijos klasės)

sausio 17 d. – birželio 22 d. – I-II gimnazijos klasės, birželio 15 d. – III gimn. klasės

Mokslo metai baigiami:

1-4 kl.: birželio 8 d.

5-8, I–II kl.: birželio 22 d.

III gimnazijos  kl.: birželio 15 d.

IV gimnazijos kl.: birželio 1 d.

Mokslo metų atostogos 

1–8, I–IV kl.

spalio 31 d. – lapkričio 4 d.

gruodžio 27 –  sausio 6 d.

vasario 13 –17 d.

balandžio 11  – 14 d.

Vasaros atostogos

1 – 4 kl. – nuo birželio 9 d.

5 – 8, I – II gimn. klasės nuo birželio 22 d., III gimnazijos kl. – nuo birželio 16 d.