Muziejus

Juozo Grušo svetainė

 Gimnazijos istorijos Juozo Grušo vardo  muziejus atnaujintas 2019 metais. Sukurta moderni edukacinė erdvė, atnaujinti informaciniai stendai, pakeistas pavadinimas – muziejus vadinamas Juozo Grušo svetaine. Taip pat keičiasi ir muziejaus paskirtis – jis bus atviras mokiniams ir mokinių tėvams, mokytojams ir svečiams. Muziejai dažniausiai pasakoja apie praeitį. Tikime, kad po atnaujinimo jis ne tik kalbės apie praeitį, bet taps traukos centru, kuris  skatins įgyvendinti neformaliojo ugdymo edukacines programas  bei gimnazijos bendruomenės domėjimąsi ne tik praeitimi, bet ir dabartimi. Pasižvalgykime po atnaujintas muziejaus – Juozo Grušo svetainės  erdves. 

  • 2001 m. vasarą buvo organizuota pirmoji ekspedicija į Šiaulius “Juozo Grušo keliais”. Aplankomi Kalviškiai, Naisiai, Mėsmedis, Šiauliai, Joniškis.
  • 2003 m. pavasarį kartu su rašytojo memorialiniu muziejumi (ved. Nijolė Majerienė) organizuota antroji ekspedicija į Vilnių “Juozo Grušo kūrybos pastatymų keliais”.
  • Šioje ekspedicijoje jaunieji muziejininkai susitiko su režisieriais Vytautu Rumšu, Henriku Vancevičiumi, Aidu Giniočiu, Jonu Vaitkumi, kurie statė arba stato J.Grušo dramas, jose vaidina.
  • 2005 m. pavasarį ir vasarą buvo organizuota “Jaunųjų muziejininkų vasara” Šventojoje. Dalyvavę mokiniai lankėsi Klaipėdos dramos teatre, kur susitiko su režisieriumi ir aktoriumi Broniu Gražiu, aktore Marija Černiauskaite – Barauskiene, Nijole Narijauskaite – Gražiene bei šio teatro ilgamečiu direktoriumi Baliu Juškevičiumi.
  • 2007 m. organizuotas projektas “Kauno miesto kūrėjų pėdomis”. Susitikta su aktoriais, dramaturgą pažinojusiais asmenimis. Sukurtas filmas “Juozo Grušo pėdomis”.
„Svajojęs gražų gyvenimą“

Renginys Juozo Grušo
115-osioms metinėms

Tiems, kurie neturi ekspedicijų rengimo patirties, sunku suprasti, kaip svarbu nepavėluoti – eiti tais takais, kuriuose dar gali sutikti žmones, artimai pažinojusius J.Grušą, užrašyti jų prisiminimus apie rašytoją, jo kūrybą, apie bendrus darbus, išgirsti teatro pastatymų istoriją, susipažinti su Lietuvos kultūros elito atstovais. Mums nusišypsojo laimė – visur, kur beldėmės, ten buvo atidaryta.

Šių ekspedicijų metu sukaupta daug foto, vaizdo, garso medžiagos. Visa ši medžiaga saugoma ir eksponuojama mokyklos muziejuje, taip pat ir Kauno miesto Juozo Grušo memorialiniame muziejuje.

2016 m. lapkričio 24 d. gimnazijoje vyko renginys, skirtas dramaturgo Juozo Grušo 115-osioms gimimo metinėms paminėti ,,Svajojęs gražų gyvenimą“. Renginyje dalyvavo Lietuvos teatro ir kino aktorė, poezijos skaitovė, teatro režisierė Olita Dautartaitė, kuri priminė svarbiausius dramaturgo gyvenimo faktus, skaitė jo laiškus, feljetonus, aktorių prisiminimus. Kauno Juozo Grušo memorialinio muziejaus direktorė Nijolė Majerienė papasakojo apie Juozo Grušo kelią į dramaturgiją, pirmuosius bandymus. Gimnazijos mokiniai Simonas Poška, Kristina Marcinkutė, Patricija Andronavičiūtė, Tomas Kliučnikovas, Kotryna Kapšukovaitė skaitė ištraukas iš dramos „Barbora Radvilaitė“ (mokytoja Rasa Urbutienė). Mokytojo Artūro Sinkevičiaus vadovaujama folkloro grupė nuskaidrino renginio  nuotaiką, o mokytojų choras, atlikęs Jovaro dainą ,,Ko liūdi , berželi?“, nukėlė renginio dalyvius į buvusį Juozo Grušo gyvenimo laiką. Mokyklos direktorė  Nijolė Šimienė džiaugėsi gražia tradicija kalbinti aktorius, klausytis jų skaitomų tekstų, priminė , kad šis renginys yra tik dalelė visos veiklos, bet jis yra svarus įrodymas, ką mums šiandien reiškia prieš 115 metų į šį pasaulį atėjusio ir prieš 35 metus jį palikusio žmogaus atminimas, jo skleistos idėjos. Nuotraukos Aido Augusčio ir Viktoro Purio.