Nuotolinis mokymas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2021-06-23

Nuotolinis mokymas

1. Nuotolinų pamokų taisyklės ir rekomendacijos

2. Pasirengimo nuotoliniam mokymui priemonių planas.

3. Nuotolinio mokymo tvarkos aprašas

4. Informacija dėl IKT konsultacijų Kauno Juozo Grušo meno gimnazija

Mokymosi aplinkos:

Office 365 aplinka: https://www.portal.office.com

Moodle aplinka: https://moodle.gruso.lt

5. Pamokų tvarkaraščiai.

2020m. tvarkaraštis_1-4kl.

2020 m. tvarkaraštis_5-IVkl.

6. Mokymo planai

7. Kita svarbi informacija

Atnaujinta: 2021-04-14