Pagalba vaikui

Vaiko gerovės komisija (VGK)

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Martinkienė

Dalia Dolinskaitė, istorijos VM

Vaida Gailiuvienė, pradinių klasių MM

Ringailė Stravinskienė, psichologė

Jurgita Macijauskienė, matematikos VM

Linita Sabienė, specialioji pedagogė M

Jolanta Sereikienė, lietuvių kalbos ir literatūros MM

Jolita Trapulionienė, socialinė pedagogė

Kristina Varanavičienė, socialinė pedagogė

Dalyvauja:

visuomenės sveikatos priežiūros specialistės

Dr. Arūnas Požėra, 8a klasės mokinės Smiltės Požėraitės tėvas,  IT ir telekomunikacijų bendrovės „Telia“ vyresnysis analitikas.

Kauno apskrities VPK, Santakos policijos komisariato, Šilainių policijos nuovados atstovas.

Bendradarbiaujama vykdant prevencinius projektus, pareigūnai konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, tėvus klausimais, susijusiais su mokinių teisėmis, pareigomis, atsakomybėmis, dalyvauja rengiant bendrus mokyklos ir policijos prevencinius reidus mokyklos aplinkoje.

Prevencinė valanda mokykloje kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį. Registruotis iš anksto telefonu: +37067974706

Kontaktiniai duomenys:

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato viešosios tvarkos vadybos Bendruomenės pareigūnų veiklos skyriaus bendruomenės pareigūnė Reda Antanavičiūtė:

el. paštas: reda.antanaviciute@policija.lt

tel. +370 672 44021

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos viršininkas Gintautas Žukauskas.

el.p.: gintautas.zukauskas@policija.lt,

Tel.: +370 37 303137

Specialistai

Linita Sabienė – specialioji pedagogė

Veikla:

  • Atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
  • Bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokyklą aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • Padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį (specialiojo pedagogo kabinete ar grupėje/klasėje) ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
  • Pataria mokytojams kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti bendrąsias programas;
  • Teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo klausimais;
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos veikloje.
  • Kabinetas: 123
  • El. paštas: linitele@gmail.com
  • Linitos Sabienės darbo laikas 2019 – 2020 m.m.

Specialiojo pedagogo kontaktinės valandos:

Pirmadienis     08:00 – 13:00;

Antradienis     08:00 – 13:00;

Trečiadienis    08:00 – 13:00;

14:00 – 15:00;

Ketvirtadienis 08:00– 09:00;

Penktadienis   08:00 – 09:00

Logopedo kontaktinės valandos:

Pirmadienis     13:00 – 15:00;

Antradienis     13:00 – 15:00;

Trečiadienis    13:00 – 14:00;

Ketvirtadienis 13:00 – 15:00;

Penktadienis    13:00 – 15:00;

Netiesioginė veikla

Ketvirtadienis 09:00– 13:00;

Penktadienis   09:00 – 12:30.

Dangira Rudėnaitė- Orševski – logopedė Logopedės funkcijos

2020/2021 mokslo metai

Kontaktinės valandos

Pirmadienis                         12.45-15.15

Antradienis                         12.45-16.05

Trečiadienis                       11.50-15.00

Ketvirtadienis                     12.45-15.00

Penktadienis                       12.45-15.00

Nekontaktinės valandos

Pirmadienis                        15.15-16.00

Trečiadienis                       15.00-16.00

Ketvirtadienis                     15.00-16.00

Penktadienis                       15.00-.16.00

El.paštas ro.dangira@yahoo.com

Kabinetas 109