Projektai

,,Dialogai“Tarptautiniai menų projektai:

Pobūdis: Ilgalaikis, įvairiapusio meninio ugdymo projektas (meninis ugdymas kryptingai organizuojamas nuo 1 iki 12 klasės), skatinantis kūrybinį verslumą.

Vadovė  ir koordinatorė – direktorė Nijolė Šimienė.

Projekto konsultantė: Rasa Apostol, lietuviško kapitalo įmonių grupės „Lituanica“ Londone generalinė direktorė.

Projekto organizatorės: Aušra Lavickienė, dailės MM, Erika Gylienė, pradinių klasių MM.

Šiandieninėje Europoje kūrybinės visuomenės  kūrimas yra vienas iš strateginių prioritetų. Humanistinė pasaulėjauta, kultūra kaip inovacinių idėjų pagrindas, plėtotės veiksnys, kūrybinės ekonominės veiklos bei kūrybinių ir kultūrinių industrijų pamatas tampa būtinu bet kurio į ateities perspektyvą orientuoto jauno žmogaus, būsimo specialisto kompetencijos atributu. Kauno Juozo Grušo meno vidurinė mokykla, grindžianti ugdymą  humanistinėmis nuostatomis, kartu su  ilgametę patirtį sukaupusia lietuviško kapitalo įmonių grupe „Lituanica“ generalinės direktorės Rasos Apostol iniciatyva ėmėsi įgyvendinti šį uždavinį. Humanizmas – optimistinis požiūris į žmogaus gebėjimus. Bet tai nėra tikėjimas, kad  žmonės be pagalbos vieni kitiems gali pasiekti humanistiškus idealus, sukurti humanistinę bendruomenę. Dauguma humanistų kaip tik mano, kad tam reikia daug sunkaus darbo ir kitų paramos.

Skaityti toliau

Kultūrinių komunikacijų tiltas ,,Kaunas – Londonas” (tęstinis)

Tautiškumas nėra savaiminis dalykas – jį reikia tvirtinti ir puoselėti. Noras kalbėti su skirtingose erdvėse gyvenančiais bendraamžiais lietuviais suformavo idėją nutiesti kultūrinių komunikacijų tiltą „Kaunas – Londonas”.2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda „Žalias paukštis“.

Kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“

2013 metų balandžio-gegužės mėnesiais Londone vyko Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokinių kūrybinių darbų paroda „Žalias paukštis“, skirta Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio 80 metinėms paminėti. Sukaupę, įsisavinę meno kalbos žodyną Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai pakvietė Londone gyvenančius vaikus kovo mėnesį drauge kurti ta pačia tema, tik skirtingose erdvėse, atskleidžiant savęs suvokimo, tapatybės, meilės Lietuvai jausmus ir apmąstymus. Šį darbą apvainikavo dailės darbų paroda„Žalias paukštis“. Vizualinių menų mokytoja Aritone Plungienė drauge su mokiniais pristatė vaizdo filmą apie Lietuvą jauno žmogaus akimis, kuriame atsispindi tapatybės suvokimas čia ir dabar. Mokyklos mokiniai, vadovaujami stiklo ir keramikos technologijų mokytojos Jūratės Gudžiuvienės, sukūrė mažą „Lituanicos“ lėktuvo kopiją (stiklo plastika) ir padovanojo kaip drąsos ir lietuviško ryžto simbolį.

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokiniai drauge su technologijų mokytoja Aušra Lavickiene iškėlė sau tikslą – tapyti ant šilko ir išrašyti Maironio, A.Mickevičiaus, S. Gedos, Just. Marcinkevičiaus eiles. Ant šilko juostų spalvomis ir formomis sugulė pamąstymai apie save, Lietuvą… Tai lyg išpieštas pasakojimas apie mus, gyvenančius ir jaučiančius čia ir tarsi klausiančius- o kaip gyveni ir jauti tu, gyvenantis svetur, bendraamži? Tikime, kad tai galėtų būti ne vienkartinis reiškinys, o tęstinis bendradarbiavimas,  pagilintas kolektyvinėje kūrybinėje veikloje meninėse dirbtuvėse: šiuolaikinių technologijų, filmavimo, fotografavimo, tapybos ant šilko, stiklo, odos, tekstilės, tapybos, grafikos. Kūrėjai – lietuviai vaikai, gyvenantys Lietuvoje ir Londone, kuria drauge susieti vienos S.Zauerveino  minties: ,,Lietuviais esame mes gimę.“

Parodoje „Žalias paukštis“ pristatomų tapybos ant šilko darbų autoriai:

Mantas Akstinas, 16m., Žymantė Baranauskaitė, 16m. ,Kasparas Getautis, 16m. Kristina Griciutė, 16m., Ervina Grigaitytė, 16m., Norvilė Jatautaitė, 16m., Denas Lynikas, 16m., Monika Petkauskaitė, 16m., Arūnas Pivorius, 16m., Martynas Povilaitis, 16m., Eigirdė Krištopaitytė, 16m., Evita Dirsytė, 16m., Anželika Mikalauskaitė, 16m., Marius Lukošius, 16m., Paulius Pečkaitis, 16m., Rokas Ambrazevičius, 16m., Mantas Mačiulis, 16m., Gedvinas Jusevičius, 16m., Arminas Mišinas, 16m. Juk svarbiausia ne suteiktos žinios apie meninius dalykus, o suvokimas, kad tos žinios kaip kontaktas yra labai laukiamos ir reikalingos. Kai stebiu ir apmąstau dailės „Žalias paukštis“ darbus,  kuriuose vaikų rankų ir širdžių sušildyta atgyja Lietuvos gamta, žmonės, jų darbai ir mintys, – tikiu, kad tautos tapatybės išlikimas priklauso ir nuo mūsų pačių. Susitikimai ant dvasinių bendrystės tiltų suartina, sušildo ir primena, kad visa, kas lietuviška, turi tapti mūsų savastimi.

Parengė mokytoja Aušra Lavickienė

Rygos meno studijos ,,Raibulis“ organizuojamas tarptautinis projektas ,,Trejdegsnis“ (,,Triguba saulė“)

Miesto projektai

  • 2018 m. birželis. Fotografijos ir žemės meno projektas ,,Sustabdyta pavasario akimirka Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje“. Už savitus fotografinius ieškojimus  mokinės apdovanotos III vietos diplomu: Undinė Tumavičiūtė (IVb kl.), Danielė Butkevičiūtė, Ugnė Laukytė, Aistė Seniutaitė (Ia kl.), Lilija Liovočkina,  Viktorija Bubnytė (IIIc kl.), Silvija Blekaitytė (IIIb kl.).  Dailės mokytojai Vyta Sakalauskienė, Rasa  Klingaitė, Rima Keturkienė, Aušra Lavickienė, Sima Venskūnienė, Ričardas Venskūnas, Jūratė Gudžiuvienė, Aidas Augustis,
  • 2018 m. kovas. XVI Kauno miesto mokinių dailės projektas-meninė akcija ,,Šv. Kazimieras-lietuvių jaunimo globėjas“.  Dailės mokytojai A. Augustis, A. Lavickienė, S. Venskūnienė.