Psichologas

Ringailė Stravinskienė

Veikla

Dirba su I – IV gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais 

 • Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja; 
 • Konsultuoja mokinius karjeros pasirinkimo klausimais bei padeda nustatyti asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius; 
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui; 
 • Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos klausimais; 
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; 
 • Veda grupės užsiėmimus mokiniams; 
 • Veda STEP tėvų tobulėjimo grupes; 
 • Veda prevencines V.E.I.K. grupes; 
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje 
 • Kabinetas: 003 
 • El. paštas: ringaile.stravinskiene@gruso.lt 
 • Darbo laikas 2022-2023 m. m. (kontaktinės valandos) 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

 

9:00-14:00 

 

 

8:30-15:00 

 

——– 

 

9:30-16:30 

 

8:30-14:00 

 

Ingrida Nadieždinienė

Veikla

Dirba su 5 – 8  klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais 

 • Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi sunkumų bei specialiųjų ugdymosi poreikių  turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja; 
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui; 
 • Atlieka mokykloje aktualius psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.  
 • Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos klausimais; 
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas; 
 • Veda STEP tėvų tobulėjimo grupes; 
 • Veda prevencines V.E.I.K. grupes; 
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje 
 • Kabinetas: 003 
 • El. paštas: ingrida.nadiezdiniene@gruso.lt 
 • Darbo laikas 2022-2023 m. m. (kontaktinės valandos) 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

 

9:00-15:00 

 

 

——– 

 

8:00-14:00 

 

 

10:00-16:30 

 

8:30-14:00 

Monika Matonytė

Veikla:  

Dirba su 1-4 klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais.  

 • Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;  
 • Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;  
 • Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos ir karjeros klausimais;  
 • Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;  
 • Veda grupinius užsiėmimus mokiniams;  
 • Veda psichologijos pamokas III – IV gimnazijos klasių mokiniams. 
 • Dalyvauja mokyklos rengiamuose projektuose – Incea+. 
 • Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.  
 • Kabinetas: 003  
 • El. paštas: monika.matonyte@gruso.lt  
 • Darbo laikas 2022-2023 m. m. (kontaktinės valandos) 

Pirmadienis 

Antradienis 

Trečiadienis 

Ketvirtadienis 

Penktadienis 

 

 ——–  

 

10:00-16:30  

 

8:30-15:00  

 

 

10:00-14:00  

 

8:30-15:00