Psichologas

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-01-29

Ringailė Stravinskienė

Veikla:

Dirba su I – IV gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais

Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;
Konsultuoja mokinius karjeros pasirinkimo klausimais bei padeda nustatyti asmeninius gebėjimus ir profesinius polinkius;
Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;
Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos klausimais;
Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
Veda grupės užsiėmimus mokiniams;
Veda STEP tėvų tobulėjimo grupes;
Veda prevencines V.E.I.K. grupes;
Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje
Kabinetas: gimnazijos Geros savijautos centras (buvusios sporto klubo “Grizlis” patalpos), 3 kab.
El. paštas: ringaile.stravinskiene@gruso.lt
Darbo laikas 2023-2024 m. m. (kontaktinės valandos)

Monika Matonytė

Veikla:

Dirba su 1-4 klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais.

Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;
Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;
Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos ir karjeros klausimais;
Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
Veda grupinius užsiėmimus mokiniams;
Veda psichologijos pamokas III – IV gimnazijos klasių mokiniams.
Dalyvauja mokyklos rengiamuose projektuose – Incea+.
Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje.
Kabinetas: Geros savijautos centras, 3 kab.
El. paštas: monika.matonyte@gruso.lt
Darbo laikas 2023-2024 m. m. (kontaktinės valandos)

Ingrida Nadieždinienė

Veikla:

Dirba su 6 – 8 klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais

Konsultuoja asmenybės ir ugdymosi sunkumų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius; bendradarbiauja su tėvais (globėjais), mokytojais ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais; teikia jiems rekomendacijas; juos konsultuoja;
Įvertina mokinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, atlieka psichologinį mokinio įvertinimą, reikalingą pirminiam specialiųjų ugdymosi poreikių vertinimui;
Atlieka mokykloje aktualius psichologinius tyrimus, atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius.
Vykdo šviečiamąją veiklą psichologijos klausimais;
Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas;
Veda STEP tėvų tobulėjimo grupes;
Veda prevencines V.E.I.K. grupes;
Dirba mokyklos Vaiko gerovės komisijoje
Kabinetas: Geros savijautos centras, 3 kab.
El. paštas: ingrida.nadiezdiniene@gruso.lt
Darbo laikas 2023-2024 m. m. (kontaktinės valandos)