Socialiniai partneriai

Vilniaus Grigiškių ,,Šviesos“ gimnazija

2017-10-09

Sutarties objektas – bendradarbiavimas rengiant bendrus edukacinius ir socialinius kultūrinius projektus, programas, parodas, kitas gimnazijos veiklos tobulinimo priemones panaudojant abiejų šalių intelektualinį, materialinį potencialą.

Kontaktiniai duomenys:

Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazija

Šviesos g. 16, Grigiškės, Vilnius

Tel. 8(5)2432610, el. paštas: rastine@gsviesa.lt, rastine@sviesosgimnazija.vilnius.lm.lt

Interneto svetainė: www.gsviesa.lt,  www.gsviesa.eu

Vytauto Didžiojo universitetas

2016 m. kovo 9 d. Nr. 1-28

Sutarties objektas – universiteto ir gimnazijos aktyvus bendradarbiavimas, socialinė partnerystė, siekiant abipusiai naudingų tikslų.

Kontaktiniai duomenys:

K. Donelaičio g. 58, 44248 Kaunas

Telefonas (8 37) 222 739, faksas (8 37) 203 858, el. paštas: info@vdu.lt

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras

2017 m. sausio 13 d. Nr R8-13

Europos Sąjungos lėšomis finansuojamas projektas ,,Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“. Sutarties objektas – abipusis šalių bendradarbiavimas įgyvendinant iš Europos sąjungos lėšų finansuojamo projekto edukacinių programų ir ir kūrybinių partnerysčių veiklas, pasitelkiant šalių patirtį, žinias, žmogiškus bei kitus darbinius ir techninius išteklius.

Kontaktiniai duomenys:

Žirmūnų g. 1 B, LT-09101 Vilnius

Tel. (8 5) 276 6578, faksas (8 5) 276 3205, info@lmnsc.lt, svetainė www.lmnsc.ltŠakių ,,Varpo“ mokykla 

Kontaktiniai duomenys:

J.Basanavičiaus g. 28, Šakiai

Tel. (8 345)  60300

El. paštas: varpom@varpas.sakiai.lm.lt

Kauno valstybinis Lėlių teatras

Kontaktiniai duomenys:

Laisvės al. 87a

Telefonas: (8 37) 22 00 61

Tinklapis: www.kaunoleles.lt

Vilniaus vidurinė mokykla „Lietuvių namai“

 

Kontaktiniai duomenys

Dzūkų g. 43, LT 02116 Vilnius

Telefonas/faksas: 8 52 695173

El. paštas: rastine@lietuviu namai.vilnius.lm.lt

Rygos centro mokykla

 • Bendradarbiaujama dailinio ugdymo klausimais.
 • Rengiamos tarptautinės konferencijos, kūrybinės stovyklos.
 • Projektas „ Trejdegsnis“.

Kontaktiniai duomenys

Rīgas Centra sākumskola

LV-1001, Tērbatas 69, Rīga

Telefonas: 7295728

El. paštas: rcsk@rsdc.lv

Kelmės „Aukuro“ pagrindinė mokykla

 • Bendra veikla, siekiant bendruomenių partnerystės ir ugdymo bei auklėjimo kokybės.

Kontaktiniai duomenys:

J. Janonio g. 9, LT 86132 Kelmė

Telefonas/faksas: +37042760056

El. paštas: aukuras.kelme@takas.lt

Tinklapis: www.kelmesaukuras.lt

Panevėžio „Šaltinio“ vidurinė mokykla

 • Bendra veikla, siekiant bendruomenių partnerystės ir dalijimosi gerąja patirtimi.

Kontaktiniai duomenys:

Telefonas: 845 429 165

Tinklapis: www.saltinio.panevezys.lm.lt

Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykla – daugiafunkcis centras

 • Bendradarbiavimas užtikrinant gilesnį ir platesnį meninį ugdymą.
 • Pradinio ir pagrindinio ugdymo pakopose dalijantis gerąja patirtimi.

Kontaktiniai duomenys:

Tinklapis: www.vileisis.kaunas.lm.lt

Kauno ,,Ryto“ pradinė mokykla

 • Pradinio ugdymo tęstinumo kokybės užtikrinimas.
 • Dalijimasis gerąja patirtimi.

Kontaktiniai duomenys:

Šarkuvos g. 29, LT 48160

telefonas: (8 37) 37 76 15

Faksas: (8 37) 37 76 10

El. paštas: rytas@rytas.kaunas.lm.lt

Tinklapis: www.rytas.kaunas.lm.lt

Kauno vaikų lopšelis-darželis „Žvangutis“

 • Ikimokyklinio ugdymo tęstinumo kokybės užtikrinimas pradiniame ugdyme.

Kontaktiniai duomenys:

Šarkuvos g. 21, LT 48158 Kaunas

Telefonas: (8 37) 37 76 31, (8 37) 37 76 22

Faksas: (8 37) 37 76 31

El. paštas: zvangutis@dokeda.lt

Kauno vaikų lopšelis – darželis „Volungėlė“

 • Ikimokyklinio ugdymo tęstinumo kokybės užtikrinimas pradiniame ugdyme.

Kontaktiniai duomenys:

Rietavo g. 20, Kaunas

Telefonas: (8 37) 37 76 02, (8 37) 37 76 05

Faksas: (8 37) 37 76 02

El paštas: volungele@parabole.lt

Tinklapis: www.volungele.lt

Kauno vaikų darželis „Šarkelė“

 • Ikimokyklinio ugdymo tęstinumo kokybės užtikrinimas pradiniame ugdyme.

Kontaktiniai duomenys:

Šarkuvos g. 24, Kaunas

Tel.: 377 600

El. paštas: sarkele@parabole.lt

Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras

 • Mokyklos, kaip sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo narės konsultavimas bendruomenės sveikatos stiprinimo klausimais.
 • Programos „Pastatyk sveikatos piramidę“ konsultantai.

Kontaktiniai duomenys:

Kalvarijų g. 153, LT 08221 Vilnius

Telefonas: (8 5) 2 70 01 07

Faksas: (8 5) 2 73 73 97

El. paštas: smlpc@smlpc.lt

Viešoji įstaiga ,,Kitas variantas“

 • Tai nepriklausoma, savanorišku pagrindu veikianti organizacija, siekianti paskatinti ir padėti Lietuvos jaunimui išsikelti aiškius ir ilgalaikius gyvenimo tikslus, daug sparčiau ugdyti savo asmeninius gebėjimus, atrasti ir panaudoti visą savo potencialą.
 • 14-19 metų moksleiviams padedama daug sparčiau ugdyti asmeninius gebėjimus, atsiskleisti jų vidiniam potencialui.
 • Mokymų programų temos: pasisekimą ir nesėkmę lemiantis elgesys, tikslų formavimo ir siekimo principai, efektyvus laiko planavimas, darbas komandoje, verslumas, kūrybiškumas, sąžiningumas, atsakomybė, drąsa ir kt.

Kontaktiniai duomenys:

Kauno g. 34, LT 03202 Vilnius

El. paštas: info@KitasVariantas.lt

Vilniaus padalinio vadovas +370 67872380, tomas@KitasVariantas.lt

Kauno padalinio vadovas +37067300291, ramune@KitasVariantas.lt

Tinklapis: www.kitasvariantas.lt

KTU

 • Moksleivių konsultavimas studijų klausimu.
 • Metodinė pagalba mokytojams.

Kontaktiniai duomenys:

K. Donelaičio g. 73, LT 44249 Kaunas

Telefonas: +37037300000

faksas: +37037324144

El. paštas: ktu@ktu.lt

Tinklapis: www.ktu.lt

Juozo Grušo memorialinis muziejus

 • Bendros edukacinės programos ir projektai.
 • J. Grušo literatūrinio paveldo studijos.

Kontaktiniai duomenys:

Kalniečių g. 93, LT 50176 Kaunas

Telefonas: (8 37) 33 08 60

Tinklapis: http://www.maironiomuziejus.lt/index.php?id 22

Lietuvos švietimo istorijos muziejus

 • Kūrybinės dirbtuvės.
 • „Mokymo priemonės vakar ir šiandien“, Ilgalaikis projektas kultūrinio sąmoningumo ir socializacijos ugdymo tematika.

Kontaktiniai duomenys:

Vytauto pr. 52, LT 44237 Kaunas

Telefonas: (8 37) 2062 10

Faksas: (8 37) 20 79 36

El. paštas: administracija@lsim.lt, muziejininkai@lsim.lt

Tinklapis: www.lsim.lt

Lietuvos zoologijos sodas

 • Bendradarbiaujama gamtamokslinio ugdymo ir gyvūnų apsaugos klausimais.

Kontaktiniai duomenys:

Radvilėnų pl. 21, LT 50299

Tel. +370 37 332540

Faksas +370 37332196

El. paštas: info@zoosodas.lt

Tinklapis: www.zoosodas.lt

Kauno marių regioninis parkas

 • Darnaus vystymosi, gamtamokslinio ugdymo edukacinės programos.

Kontaktiniai duomenys:

Tinklapis: www.kaunomarios.lt

Asociacija „Mentor Lietuva“

 • Bendradarbiaujama siekiant apsaugoti jaunus žmones nuo piktnaudžiavimo narkotikais bei skatinti juos sveikai gyventi.
 • Programa „Gyvai“.

Tinklapis: www.mentorlietuva.org

„Maisto bankas“ – labdaros ir paramos fondas

 • Bendradarbiaudami įgyvendinant projektą Sveikatiada, propaguojant atsakingą maisto vartojimą, racionalią mitybą, skatinant efektyvų išteklių naudojimą bei visuomenės solidarumą mažinant skurdą ir tausojant aplinką.

Kontaktiniai duomenys:

Tinklapis: http://www.maistobankas.lt/

VšĮ Šilainių bendruomenės centras

 • Bendradarbiaujama vykdant Šilainių bendruomenės centro projektą „Susikibkime rankom“, plėtojant vietos bendruomenės ir mokyklos tarpusavio ryšius.

Kontaktiniai duomenys:

Pirmininkė Zita Ivoškaitė

Telefonas: 8-684-48763

El.paštas: silainiubendruomenescentras@gmail.com

Kauno apskrities VPK, Santakos policijos komisariato, Šilainių policijos nuovada

 • Bendradarbiaujama vykdant prevencinius projektus, pareigūnai konsultuoja klasių vadovus, mokytojus, tėvus klausimais, susijusiais su mokinių teisėmis, pareigomis, atsakomybėmis, dalyvauja rengiant bendrus mokyklos ir policijos prevencinius reidus mokyklos aplinkoje.

Kontaktiniai duomenys:

Baltų pr. 143, LT 47125 Kaunas

Telefonas: (8 37) 30 53 30

El. paštas: kaunovpk.bud@policija.lt

Tinklapis: www.kaunas.policija.lt