Socialinis pedagogas

Giedra Valuckienė:

Kabinetas: 123
Telefonas: +37067388951
El. paštas: giedra.valuckiene@gruso.lt
Darbo laikas:

Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-14.00

Jolita Trapulionienė:

Kabinetas: 216A
Telefonas:
El. paštas: jolita.trapulioniene@gruso.lt
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis
8.00-14.00 8.00-14.00 8.00-15.00 8.00-14.00

Kristina Varanavičienė:

Kabinetas: gimnazijos Geros savijautos centras (buvusios sporto klubo „Grizlis“ patalpos, 2 kab.)
Telefonas: +37069974109
El. paštas: kristina.varanaviciene@gruso.lt
Darbo laikas:

Pirmadienis Antradienis Trečiadienis
14.00-15.30 14.00-15.30 14.00-15.30

Giedra Valuckienė:dirba su 1-4 gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais

 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį. Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Prireikus lanko vaikus namuose.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kabinetas: 123
Telefonas: +37067388951
El. paštas: giedra.valuckiene@gruso.lt
Darbo laikas:

 

Jolita Trapulionienė:dirba su 5 – 8  klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais

 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį.
  Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.).
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt..
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija.
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą.
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą.
 • Organizuoja mokinių savanoriavimą „Maisto banko“ akcijose.
 • Veda prevencines ir informacines pamokas mokiniams.
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Atsakinga už mokinių pavėžėjimo organizavimą.

Kabinetas: 216A
El. paštas: jolita.trapulioniene@gruso.lt
Darbo laikas:

Kristina Varanavičienė:dirba su I – IV gimnazijos klasių mokiniais, tėvais bei mokytojais

 • Tiria ir įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų pobūdį ir priežastis.
 • Veda individualius ir grupinius užsiėmimus mokiniams, turintiems kalbos, kalbėjimo ir kitų komunikacijos sutrikimų bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
 • Numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones ir būdus
  dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.
 • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • Formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius konsultuoja pedagogus, tėvus (globėjus).

Kabinetas: gimnazijos Geros savijautos centras (buvusios sporto klubo „Grizlis“ patalpos, 2 kab.)
Telefonas: +37069974109
El. paštas: kristina.varanaviciene@gruso.lt
Darbo laikas: