Socialinis pedagogas

Socialinis pedagogas

Kristina Varanavičienė – socialinė pedagogė

Veikla:

 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Prireikus lanko vaikus namuose;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje;
 • Atsakinga už mokinių pavėžėjimo organizavimą.
 • Kabinetas:  123
 • Telefonas: 869974109
 • El. paštas: kristinavaranaviciene@gmail.com
 • Darbo laikas:

Konsultacinės valandos:

Pirmadienis                    8.00 – 13.00 val.

Antradienis                    8.00 – 13.00 val.

Trečiadienis                    8.00 – 12.00 val.

Ketvirtadienis                8.00 – 12.00 val.

Penktadienis                  ___________

 Kita veikla:

Pirmadienis                          13.30 – 16.30 val.

Antradienis                          13.30– 16.30 val.

Trečiadienis                         12.30 – 16.30 val.

Ketvirtadienis                     12.30 – 16.30 val.

Penktadienis                        10.00 – 14.00 val.

Jolita Trapulionienė – socialinė pedagogė

Veikla: 9-12 klasės

 • Tiria socialinės – pedagoginės pagalbos poreikį;
 • Padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (mokymosi, elgesio, saugumo ir kt.);
 • Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, administracija, sprendžiant vaikų socialines problemas: lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio, žalingų įpročių ir kt.;
 • Atstovauja mokiniams ir gina jų teises mokykloje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • Kartu su kitais ugdytojais rūpinasi moksleivių socialinių įgūdžių ugdymu, ankstyvąja žalingų įpročių, nusikalstamumo prevencija;
 • Informuoja moksleivius, jų tėvus apie galimybę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą;
 • Palaiko ryšius su valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, pedagoginę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • Prireikus lanko vaikus namuose;
 • Dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos veikloje.

Kabinetas: 216a

Telefonas: 865096749

El. paštas: jolaimas@yahoo.com

Darbo laikas:

Konsultacinės valandos:

Pirmadienis                    8.00 – 13.00 val.

Antradienis                    8.00 – 13.00 val.

Trečiadienis                    8.00 – 14.00 val.

Ketvirtadienis                _______

Penktadienis                  11.00 – 13.00 val.

Kita veikla:

Pirmadienis                    14.00 – 17.00 val.

Antradienis                    15.00 – 17.00 val.

Trečiadienis                    15.00 – 17.00 val.

Ketvirtadienis                8.00 – 16.00 val.

Penktadienis                  8.00 – 11.00 val.

Atnaujinta: 2020-09-21