Skaičiaus π diena

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-27

π diena gimnazijoje

Kiekvienais metais kovo 14 dieną gimnazijoje minima skaičiaus π (pi) diena, skirta matematinei konstantai pažymėti. Gimnazijoje rengiami įvairūs konkursai, viktorinos, parodos, kepami pyragai. Nuotolinis mokymas koregavo nusistovėjusias tradicijas, tačiau π dienos paminėjimas gimnazijoje išliko. Šventėje dalyvauja klasių komandos. Mokiniams parengiamos įvairios užduotys: skaičiuojami skritulių plotai, atliekamos užduotys, kuriose reikia įrašyti aritmetinius veiksmus, piešiami matematikų portretai, vyksta ,,blitz“ turnyrai. Be to, vyksta skaičiau π įsimintų skaitmenų varžybos. Žiuri vertina dalyvių atsakymus. Renginių metu žiūrimi multimedijos pristatymai apie skaičius π istoriją. Susumavus konkurso vertinimus, nugalėjusios komandos apdovanojamos diplomais, kartais ir obuolių pyragais. Šiuo renginiu populiarinama matematika.

2023 m. kovo 14 d. gimnazijos aktų salėje vyko viktorina, skirta skaičiaus π dienai paminėti. Renginyje dalyvavo 8 klasių komandos. Mokiniai atliko įvairias užduotis, tikrino žinias BLIC turnyre. Susumavus rezultatus I vietą laimėjo 8b kl., II – 8c, III – 8 d klasių mergaičių komandos. Taip pat mokiniai mokėsi skaičiaus π reikšmes po kablelio. Šioje rungtyje galėjo dalyvauti visi pageidaujantys mokiniai. Nugalėtoju tapo 8 kl. mokinys Justas Kepalas. Jis išmoko 160 skaitmenų po kablelio. II vieta atiteko praėjusių metų laimėtojai, Ib klasės mokinei Simonai Pazniakaitei, išmokusiai 106 skaitmenis po kablelio.

Renginį organizavo ir mokinių darbų parodą „Matematikos piešinys ir 3D LEGO konstrukcijos” paruošė
IT mokytoja S.Salelionienė ir matematikos mokytojai.