Ugdymo karjerai centras

Gimnazijos mokiniai lankosi Studijų savaitėje 2018

Studijų savaitės renginys Kauno Maironio gimnazijoje skatinti Kauno aukštųjų mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimą; sudaryti galimybę mokiniams tinkamai pasirinkti būsimų studijų sritį bei kryptį, apsispręsti dėl tinkamos profesijos, pabendrauti su dėstytojais ir studentais. Kovo 5-8 dienomis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos gimnazistai lankosi šiame renginyje, kuriame vyksta studijų programų pristatymas-diskusija, naujovės, 2018 metų priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas naujų sąlygų pristatymas.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Projektas „Gimnazijos absolventai sugrįžta į gimnaziją

Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje įsibėgėjo projektas „Gimnazijos absolventai sugrįžta į gimnaziją“, kurio metu baigę šią gimnaziją mokiniai šiltai ir atvirai dalinasi savo sėkmės istorijomis. Šis projektas atveria duris bei galimybes sugrįžti į gimnaziją, prisiminimus, vaikystės šėliones, kūrybiškai praleistą laiką ir suprasti, kad tai aplinka, kurioje formavosi pirmosios sėkmės, svajonių akimirkos. Gimnazistai laukia šių susitikimų – įdomu, atvira, artima ir žadina smalsumą, nes tai įkvepia, motyvuoja ir augina brandžias asmenybes.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Kalba.lt

Tradiciškai gimnazijos vyresnių klasių mokinius aplanko Kalba LT atstovai ir išsamiai pristato studijas užsienyje, papasakoja apie studijų gausą, kokie reikalavimai studijų programoms. Pristato universitetus ir studijų programas, tiesiogiai suteikia konsultacijas ir atsako į rūpimus, aktualius III-IV gimnazijos klasių mokinių klausimus. Kiekvienais metais Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos mokiniai stoja į užsienio universitetus ir sėkmingai studijuoja bei baigia studijas Anglijos, Škotijos, Danijos ir kt.universitetų studijas.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Tarptautinių studijų dienos 2017

Spalio 12 dieną III-IV gimnazinių klasių mokiniai vyko į Vilnių, didžiausią specializuotą parodą „Tarptautinių studijų dienos 2017“. Parodą organizavo „Baltic Council for International Education“. Parodoje dalyvavo tarptautinės kalbų mokyklos, prestižinės privačios Anglijos mokyklos, koledžai ir universitetai iš įvairių pasaulio šalių. Mokiniai galėjo susipažinti su užsienio švietimo įstaigomis ir sužinoti apie kalbų stovyklas 7-18 metų mokiniams, kalbų kursus jaunimui ir suaugusiems užsienyje, pačias populiariausias vasaros grupines keliones mokantis anglų kalbą ir aktyviai poilsiaujant Anglijoje ir Maltoje. Apie aukštojo išsilavinimo programas (Bakalaurą, Magistrą, MBA), akivaizdinį, neakivaizdinį ir distancinį mokymą Didžiojoje Britanijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje, JAV, Kanadoje, Italijoje, Ispanijoje ir kitose šalyse. Apie pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas geriausiose mokyklose ir koledžuose Didžiojoje Britanijoje, Austrijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Kanadoje, JAV ir Australijoje. Apie parengiamąsias programas stojimui į universitetą, privačias mokyklas ir koledžus. Apie profesinį išsilavinimą užsienyje, įskaitant nemokamą išsilavinimą Europos šalyse. Taip pat apie nemokamą išsilavinimą ir galimybę gauti stipendijas, paskolas, o taip pat IELTS ir Kembridžo egzaminus. Gimnazistai turėjo puikią galimybę bendrauti anglų kalba, įsivertinti savo kalbos lygį.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

LAMA BPO konsultantė Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje

2017 m. gegužės 3 dieną Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje svečiavosi ir skaitė paskaitą LAMA BPO atstovė Odeta Kardauskė, kuri IV gimnazinių klasių mokiniams pristatė 2017 metų stojimų į aukštąsias mokyklas programas, reikalavimus, bei išsamiai paaiškino, kaip prisijungti ir pateikti dokumentus į norimas studijų programas.
Parengė ugdymas karjerai gimnazijoje koordinatorė Greta Jakaitė

LAMA BPO konsultantė Kauno Juozo Grušo meno gimnazijoje

2017 m. vasario 6 ir 7 dienomis Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos 7d ir II b gimnazijos klasių mokiniai, vadovaujami chemijos mokytojos Ingridos Raguckienės, vyko į Kauno technologijų universitetą, Cheminės technologijos fakultetą. Laboratorijoje vyko užsiėmimas ,,Kas yra chemija? Žvilgsnis į chemiją,“ kurį vedė KTU studentė Aistė Kveselytė. Septintokai susipažino su chemijos mokslo objektais, laboratorijos įranga, stebėjo ir atliko įdomius neorganinės chemijos bandymus. Mokiniai dalyvavo Aplinkosaugos technologijos katedros dr.doc. Violetos Kaunelienės paskaitoje apie Žemėje vykstantį šiltnamio efektą bei klimato kaitą. Mokiniai turėjo galimybę susipažinti su pasaulinėmis oro užterštumo problemomis, sužinoti apie šį procesą veikiančius energetikos, pramonės procesus. Paskaitos žinioms įtvirtinti surengta viktorina, kurios metu mokiniai už teisingus atsakymus apdovanoti puikiais Aplinkosaugos katedros prizais. Sėkmė ypač lydėjo II b klasės mokinį Titą Bagočių, laimėjusį net keletą prizų už puikias žinias. Globalinių reiškinių svarba šiomis dienomis turi būti aktuali visiems, ypač jaunajai kartai. Labai svarbu vaikams suteikti žinių apie aplinkos saugojimą.
Mokytoja Ingrida Raguckienė ir IIb kl. mokinė Kamilė Varanavičiūtė

Moksleivių dienos VDU

2017 m. sausio 30 dieną Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vyresnių gimnazijos klasių mokiniai vyko į Vytauto Didžiojo universiteto renginį „Moksleivių dienos VDU 2017“. Čia renginio dalyvių laukė universiteto fakultetai, kolektyvai, kviestiniai svečiai, veikė įvairios eksperimentų, kalbų ir pramogų erdvės. Visa tai padėjo atrasti universitetą ir susipažinti su jo bendruomene. Moksleiviai galėjo dalyvauti visų lauktame projekte „Matuokis profesiją“. Jame universiteto absolventai, skirtingų sričių profesionalai papasakojo apie profesinį kelią ir supažindino su savo darbo diena. Moksleiviai taip pat iš studentų lūpų išgirdo sėkmės istorijas bei sužinojo daug įdomių faktų specialiose VDU dėstytojų paskaitose.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

16-oji aukštųjų mokyklų mugė 2017 kviečia mokinius susitikti su ateitimi

2017-01-18. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos aukštesniųjų klasių moksleiviai, mokytojai ir visi, kurie domisi aukštuoju mokslu, ŽALGIRIO arenoje vykusiame renginyje susipažino su aukštųjų mokyklų siekiais ir tikslais, pirmosios ir antrosios pakopos studijų programomis, pasirinkimo galimybėmis ir priėmimo tvarka. Aukštųjų mokyklų atstovai patarė ir konsultavo, kokių žinių ir gebėjimų reikia norint studijuoti, kaip pasirengti studijoms. Peržengti stojimo į aukštąsias mokyklas kartelę kasmet darosi vis sunkiau, rinktis būsimą profesiją abiturientai privalo itin atsakingai ir tikslingai. Todėl AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ MUGĖS užduotis ne tik padėti išsirinkti studijų kryptį, bet ir suplanuoti papildomų kompetencijų įgijimą. Prie šalies aukštųjų mokyklų prisijungė ir savo veiklą moksleiviams pristatė profesinio mokymo įstaigos, užsienio kalbų ir papildomo ugdymo mokyklos.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Įkvepiantis sugrįžimas

Visada labai smagu sulaukti į mokyklą sugrįžtančių buvusių mokinių. Bet kai kurių mokinių sugrįžimai tampa mažu stebuklu. Tuo galėjo įsitikinti visi, kas atėjo kovo 17-tąją dieną į susitikimą su Modestu Nugaru, kuris mūsų mokyklą baigė 2012- aisiais metais. Aktų salėje valandą trukęs susitikimas su vyresniųjų klasių moksleiviais niekam neprailgo, visi nuščiuvę klausėsi Modesto dar trumpos, bet pamokančios gyvenimo istorijos.
Modestas labai nuoširdžiai papasakojo, koks nevykęs mokinys mokykloje jis buvo, kokius sunkumus teko išgyventi baigus mokyklą ir kaip tie sunkumai privertė suvokti, jog tik pats gali savo gyvenime viską keisti. Dabar Modestas sėkmingai studijuoja Klaipėdos universitete, yra Seimo narės p. Bilotaitės padėjėjas. Jis taip pat atvirai pripažino, jog labai jaučia ir tam tikrų žinių stoką, nes besimokant mokykloje Modestui atrodė, jog tų žinių jam niekada neprireiks. Savo pavyzdžiu mūsų gimnazistams jis parodė, jog visada galima mokytis ir iš savo klaidų, svarbiausia, būti sąžiningu pirmiausia su savimi. Mokiniai nuoširdžiai dėkingi Modestui už šį išskirtinį susitikimą, kuris įkvepia kiekvieną jauną žmogų tapti geresnį, brandesnį, savo gyvenimą pačiam padaryti žymiai įdomesnį ir prasmingesnį.
Chemijos mokytoja Jolanta Žukauskienė

LAMA BPO atstovė gimnazijoje

2016-04-26. Tradiciškai kiekvieną pavasarį prieš prasidedant abitūros egzaminams, gimnazistai turi galimybę susitikti ir išklausyti paskaitą iš Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) atstove Odeta Karbauske. Gimnazistai išklausė profesionalių, aiškių, su pavyzdžiais pateiktų įžvalgų, kaip greitai, taisyklingai ir laiku pateikti paraiškas norint studijuoti Lietuvoje.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS

2016-02-15. Tūkstančiai abiturientų ir jaunų žmonių kasmet svarsto ir kuria ateities planus, ieškodami tinkamiausio sprendimo, kur mokytis. Jiems ir skirta tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo paroda STUDIJOS, supažindinanti su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, karjeros ir verslo perspektyvomis, stažuotėmis ir savanoryste. Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos III-IV klasių gimnazistai kasmet turi galimybę šią parodą aplankyti ir dalyvauti renginiuose, seminarų cikluose, skirtuose karjerai, studijoms ir verslo erdvėms. Ši paroda padeda atsakyti į klausimą „Kas toliau?“. Čia galima gauti informaciją apie aukštesnių pakopų studijas, galimybes tęsti studijas užsienyje, atlikti praktiką didžiausiose Lietuvos kompanijose, sužinoti apie savanorystės projektus Lietuvoje ir užsienyje.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Chemijos pamoka kitaip

2016 m. vasario 23 dieną IV gimnazinių klasių mokiniai turėjo naudingą susitikimą su Kauno kolegijos atstove Daiva Baranauskiene. Ji šiuolaikiškai ir įdomiai pristatė stojimo ir studijų sąlygas Kauno kolegijoje, supažindino mūsų gimnazistus su studijų programomis ir konkursinių balų sandara, papildomų kriterijų naudą būsimam Kauno kolegijos studentui. Taip pat išsamiai pristatė ir paaiškino, kaip užpildyti savo duomenis į LAMA BPO, pristatė sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Nemaža dalis mūsų mokinių nori studijuoti Kauno kolegijos Dizaino specialybę, todėl atstovė suteikė išsamią informaciją apie stojimą, reikalavimus ir pranešė stojamųjų egzaminų datas. Mokiniai domėjosi, pateikė nemažai įvairių klausimų, susijusių su būsimomis studijomis.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Susitikimas su Kauno kolegijos dėstytoja

2016 m. vasario 23 dieną IV gimnazinių klasių mokiniai turėjo naudingą susitikimą su Kauno kolegijos atstove Daiva Baranauskiene. Ji šiuolaikiškai ir įdomiai pristatė stojimo ir studijų sąlygas Kauno kolegijoje, supažindino mūsų gimnazistus su studijų programomis ir konkursinių balų sandara, papildomų kriterijų naudą būsimam Kauno kolegijos studentui. Taip pat išsamiai pristatė ir paaiškino, kaip užpildyti savo duomenis į LAMA BPO, pristatė sąlygas į valstybės finansuojamas vietas. Nemaža dalis mūsų mokinių nori studijuoti Kauno kolegijos Dizaino specialybę, todėl atstovė suteikė išsamią informaciją apie stojimą, reikalavimus ir pranešė stojamųjų egzaminų datas. Mokiniai domėjosi, pateikė nemažai įvairių klausimų, susijusių su būsimomis studijomis.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Išvyka į Kauno technologijos universitetą

2016 m. gruodžio 2 d. gimnazijos Id ir Ia klasių mokiniai kartu su chemijos mokytoja Jolanta Žukauskiene ir matematikos mokytoja Snieguole Ramanauskiene vyko į netradicinę chemijos pamoką KTU Chemijos technologijų fakultete. Pirmiausia mokiniai išklausė paskaitą apie klimato kaitą. Aplinkosaugos mokslų daktarė Violeta Kaunelienė aiškino, kaip šyla žemė, kokius padarinius šilimas sukelia, kaip galėtume sustabdyti klimato kaitą. Po paskaitos Maisto centro darbuotojas Darius Černauskas vedė ekskursiją po laboratorijas. Mokiniai turėjo galimybę pamatyti įvairius mėsai, pieno produktams, fermentuotiems gėrimams gaminti ir tirti skirtus įrenginius, stebėjo, kaip atliekami maisto produktų laboratoriniai tyrimai. Apsilankymas KTU Chemijos fakultete buvo naudingas ir paliko įspūdį tiek mokytojoms, tiek mokiniams.
Matematikos mokytoja Snieguolė Ramanauskienė

Įgūdžių lavinimo užsiėmimai 5 klasių mokiniams

2016 m. gruodžio 7, 12-14 dienomis gimnazijoje vyko 5a, 5b ir 5c klasės mokiniams skirti komandinio, lyderystės ir problemų sprendimo adaptaciniu laikotarpiu įgūdžių lavinimo užsiėmimai, paskaitos. Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, mokiniams užsiėmimus vedė Raminta Jutaitė, III kurso socialinės pedagogikos studentė, gimnazijos mokyklos psichologė Greta Jakaitė ir gimnazijos mokinių tarybos narė Vilma Blaževičiūtė. Mokiniai lavino bendravimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo, socialinius ir pagarbos vienas kitam įgūdžius.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Ugdymo karjerai pamoka VDU

2016 m. gruodžio mėn. 15 dieną VDU Rytų kultūros centre vyko netradicinė ugdymo karjerai pamoka. Gimnazistai turėjo puikią galimybę susipažinti su Rytų Azijos šalimis, jų kultūromis, tradicijomis ir išgirsti japonų, kinų ir korėjiečių kalbas. III ir IV klasių gimnazistai susipažino su studijų ir darbo galimybėmis Azijos šalyse, sužinojo apie ERASMUS mainų programą moksleiviams, įvairią projektinę veiklą VDU ir plačias savanorystės galimybes, padedančias lavinti bendravimo, komandinio darbo ir lyderystės įgūdžius. Su gimnazistais bendravo ir savo asmenine patirtimi dalinosi VDU Rytų Azijos šalių kultūros ir kalbų studijų programos studentės Audronė Lečaitė, Migla Sojė, Alena Borisova, VDU vadovas dėstytojas Arvydas Kumpis. Karjeros ugdymo pamoką organizavo ugdymo karjerai mokytoja Greta Jakaitė. Parengė ugdymas karjerai mokytoja Greta Jakaitė

Kelionė į Briuselį

Konkursas „Kamštelių vajus – 2014“– dalis sveiko verslo iniciatyvos „EKODAIKTAI.LT“. Mūsų mokykla 2014 m. surinko 324 kg kamštelių ir laimėjo III vietą. Vienas iš prizų – kelionė į Briuselį. Į ją vyko mokyklų – nugalėtojų konkurso organizatoriai. Aplankėme Acheną, susipažinome su Karolio Didžiojo rezidencijos miestu, katedra, miesto rotuše, teatru, žaismingais fontanais. Briuselyje vyko susitikimas Europos parlamente su Gabrieliumi Landsbergiu. Taip pat apžiūrėjome penkiasdešimtmečio arką, Karalių, Teisingumo rūmus, Menų kalvą, Alberto biblioteką, šv.Mykolo katedrą, Gildijų namus. Vykome į Kelną ir aplankėme senamiestį: katedrą, Reino pakrantę, šv. Martino bažnyčią, miesto rotušę. Lankėmės Bonoje – buvusioje sostinėje. Vykome į Vokietijos Venecija vadinamą Bambergo miestą.
Puiki ekskursija senamiestyje. Paskutinis mūsų lankytas miestas buvo Drezdenas. Ir vėl ekskursija senamiestyje, Drezdeno paveikslų galerijoje, matematikos – fizikos, porceliano muziejuose. Nuostabi kelionė, kuri paskatino dar aktyviau įsijungti į šią pilietinę iniciatyvą – kamštelių vajų.

Parengė mokytoja Jurgita Macijauskienė

Integruota pamoka Kauno Kolegijoje

Kryptingo meninio ugdymo besimokantys 9a klasės moksleiviai kartu su klasės auklėtoja J. Malašauskiene ir technologijų mokytoja R. Ratkevičiene lankėsi Kauno kolegijos J. Vienožinskio menų fakultete, kur vedė integruotą technologijų ir anglų kalbos pamoką. Moksleiviai susipažino su meno studijų sritimis.Susidomėję apžiūrėjo stiklo, keramikos, medžio, odos, tekstilės meno dirbtuves. Jaunieji kūrėjai žavėjosi kolegijos absolventų baigiamaisiais darbais, kėlė juos dominančius klausimus. Jie labai džiaugėsi, kad savo mokykloje turi plačias galimybes  kūrybinei saviraiškai ir mėgino įsivertinti  turimas  taikomojo meno žinias.

Parengė Rasa Ratkevičienė ir Jurgita Macijauskienė

Pažintinė ugdymo karjerai veikla ISM universitete

Kovo 26 dieną vyresnių klasių mokiniai dalyvavo pažintinėje ugdymas karjerai veikloje ISM universitete. Šis šiuolaikiškas privatus universitetas suteikė puikią galimybę supažindindamas mūsų mokyklos mokinius su universiteto erdvėmis, leido moksleiviams pasijusti studentais, išbandyti studentų suolus, supažindino su universiteto teikiamomis studijų programomis, stojamųjų reikalavimais. Papasakojo apie marketingo vadovo, projektų vadovo ir ekonomistų profesijomis, mokiniai galėjo atlikti užduotis susijusias su profesijų atstovų veikla, sudalyvavo informatyviame seminare apie šiuolaikiškų profesijų galimybes ir naudingumą, galimybes mokytis stipriausiuose biznio užsienio universitetuose, gretutinių studijų programas ir puikia, aktyvia veikla, kuri yra šalia studijų ir paskaitų.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Verslo centre „Santakos slėnis“

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos socialinis partneris Kauno Technologijos universitetas suteikė vyresnių klasių mokiniams puikią galimybę apsilankyti novatoriškame mokslo, technologijų ir verslo centre „Santakos slėnis“. Šiame centre dirba aukštos kvalifikacijos specialistų, KTU „Santakos“ slėnyje yra moderni, aukščiausius tarptautinius standartus atitinkanti mokslinių tyrimų infrastruktūra. Mokiniai stebėjo patalpas, kuriose vykdoma medicinos diagnostikos technologijų kūrimas, taikomosios ir pramoninės neorganinės chemijos erdvės. Mokiniams buvo pristatytas „švarusis kambarys“, kuris įrengtas bendradarbiaujant su Danijos specialistais. Šiame kambaryje atliekami nanotechnologijų, puslaidininkų ir mikroelektronikos elementų tyrimai. Centrą aprodžiusios darbuotojos teigimu, įstojusieji į KTU studentai turės puikią galimybę naudotis šiomis erdvėmis, pagal studijuojamos programos kryptį. Pasirinkę biomedicinos, biotechnologijų, medžiagų mokslo, fizikinės ir cheminės inžinerijos technologijų sritis, galės atlikti tyrimus, nes įrengtos puikios, naujoviškos laboratorijos. Mokiniai liko sužavėti įdomia, šiuolaikiška pažintine išvyka.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Verslo centre „Santakos slėnis“

Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos vyresnių klasių mokiniai dalyvavo vasario 24 dieną Kauno „Žalgirio“ arenoje vykusioje didžiausioje Baltijos šalyse karjeros kontaktų mugėje – KTU „Karjeros dienos 2015“ duris atvėrė ne tik moksleiviams, bet ir visų Kauno universitetų studentams, absolventams. Renginyje dalyvavo daugiau nei 130 įmonių, organizacijų ir valstybinių institucijų, šurmuliavo daugiatūkstantinė studentų ir aukštesnių klasių moksleivių minia. Karjeros dienų renginiai leidžia ne tik pasidalinti požiūriais ir patirtimi, tačiau ir geriau suprasti darbdavių lūkesčius, darbo rinkos tendencijas, rasti įdomią praktikos ar perspektyvią darbo vietą. Sėkmės istorija susitikime-diskusijoje „Kiekvienam – savas Dakaras“ dalinosi ypatingas renginio svečias – vienas geriausių šių laikų lenktynininkų Benediktas Vanagas.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Mokiniai aukštųjų mokyklų mugėje

Sausio 30 dieną Kaune vyko aukštųjų mokyklų mugė 2015. Vyresnių klasių mokiniai šioje mugėje domėjosi aukštųjų mokyklų siūlomomis įvairiomis studijų programomis, jų pakopomis, stojamųjų reikalavimais, studijų kokybe. Susipažino su perspektyviomis profesijomis ir šių profesijų specialistus rengiančiomis aukštosiomis mokyklomis.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

Kauno technologijos universiteto laboratorijoje

Bendradarbiaujant su Kauno technologijos universitetu, gruodžio 11 dieną mokyklos vienuoliktokai dalyvavo KTU moksleivių laboratorijoje. Mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti, kaip atrodo universiteto laboratorija, atlikti jiems įdomų ir norimą laboratorinį darbą taip, kaip jį atlieka universiteto studentai kartu su dėstytojais. Taip pat naudojosi laboratorijoje esančia įranga, prietaisais ir medžiagomis. Tokios patirtys mokiniams suteikia galimybę pamatuoti įvairias profesijas, trumpam pabūti studentais, susipažinti su įdomiomis aplinkomis. Pasidalinkime renginio akimirkomis.
Parengė psichologė Greta Jakaitė

8b klasės mergaitės

karjeros koordinatorė Jurgita Macijauskienė ir socialinė pedagogė Kristina Varanavičienė vyko į Karaliaus Mindaugo profesinį mokymo centrą. Apžiūrėjo mokymo centrą, susipažino su kirpėjos, kosmetologės, masažuotojos profesijomis. Stebėjo vykdomas veiklas, apsilankė pamokose. Apie masažuotojos specialybę papasakojo ten dirbanti buvusi mūsų mokyklos mokinė Deimantė Vaičaitytė. Merginos sužinojo, kad asmuo, įgijęs kirpėjo kvalifikaciją, turi žinoti plaukų struktūrą, chemines medžiagas bei jų sudėtį, masažų rūšis, kirpimui ir plaukų formavimui naudojamus įrankius ir modeliavimo stilius. Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras yra viena didžiausių Lietuvoje profesinio mokymo įstaigų. Per daugiau nei 80 metų veiklos laikotarpį užsitarnavo kompetentingos ir patikimos švietimo institucijos vardą. Ekskursiją vedė Andrius Anužis. Parengė karjeros koordinatorė Jurgita Macijauskienė

Sausio 22d.

mokykloje vyko karjeros ugdymo popietė – viktorina. Dalyvavo 7 klasių mokiniai. Moksleiviai, atsakinėjo į klausimus, vaidino, susipažino su šiuo metu patraukliomis profesijomis. Pirmoji vieta atiteko 7 c klasės komandai ( kl. vadovė J. Slušnienė). Komandos apdovanotos padėkomis ir saldžiaisiais prizais.Renginio organizatorė karjeros koordinatorė Jurgita Macijauskienė.

Lapkričio 30d.

Vyko integruota technologijų ir karjeros ugdymo pamoka 7c klasei (mokyt. Rasa Ratkevičienė ir Jurgita Macijauskienė). Buvome išvykę į UAB ,,Omniteksas“ . UAB „Omniteksas“ kuria ir gamina rūbus. Šiemet už 2 mln. litų atnaujinta mezgimo, dažymo įranga, konvejerių linijos, siuvimo mašinos. Moksleiviai apžiūrėjo naują įrangą, susipažino su siuvėjos, audėjos, modeliuotojo, dizainerio darbu. Stebėjo vykdomą gamybos procesą, išgirdo, kaip atsiranda firmų logotipai, prekių pavadinimai.

Lapkričio 14 d

Mokyklos Karjeros ugdymo centre vyko konkursas – viktorina ,,Apranga karjeroje. “ Rungėsi 6-osios klasės. Dalyvavo daug mokinių su palaikymo komandomis. Mokiniai turėjo namų darbų užduotį – pasidaryti emblemas. Vyko protmūšis, mokiniai vaidino tam tikrų profesijų atstovus, turėjo atspėti tam tikrų profesijų atstovų aprangas, atsakinėjo į klausimus. Niekas neliko be prizų. Šauniausiai pasirodė 6c klasė. Renginį vedė 8 klasės mokiniai Martynas Kliučininkas, Sofija Sokolovaitė ir Gabija Bruzgaitė. Renginio organizatorius mokytoja Jurgita Macijauskienė.

Spalio 22 d.

Mokyklos Karjeros ugdymo centre vyko konkursas- viktorina ,,Kuo žadame tapti.“ Rungėsi 5-osios klasės. Mokiniai turėjo namų darbų užduotį -pasidaryti emblemas. Vyko protmūšis, mokiniai vaidino tam tikrų profesijų atstovus, atsakinėjo į klausimus. Niekas neliko be prizų. Šauniausiai pasirodė 5d klasė. Renginį vedė 8 klasės mokiniai Martynas Kliučininkas ir Gabija Bruzgaitė. Renginio organizatorius mokytoja Jurgita Macijauskienė.

Mokinių Ugdymo Karjerai Centras (UKC)

Ugdymas karjerai – tai žinių, gebėjimų ir nuostatų apie save, karjeros (tolesnio mokymosi ir darbo) galimybes, karjeros sprendimų priėmimą, karjeros planavimą, derinimą su kitomis gyvenimo sritimis ir realizavimą įgijimo procesas. Ugdymu karjerai siekiama mokiniams suteikti karjeros valdymo kompetencijų, grindžiamų bendrosiomis kompetencijomis. Ugdymas karjerai sudaro integruotą vienos iš švietimo pagalbos formų – profesinio orientavimo – dalį. Ugdymas karjerai organizuojamas ugdymo proceso dienomis, skirtomis kultūrinei, meninei, pažintinei veiklai, integruojamas į neformalųjį ugdymą, popamokinę veiklą.

Ugdymo karjerai koordinatoriai:

 • Jurgita Macijauskienė – matematikos, ekonomikos mokytoja
 • Greta Jakaitė – III kategorijos psichologė

Ugdymo karjerai centro darbo laikas

I-V: 8.00 – 16.00 val.

Kontaktai:

Telefonas: 861032033

el. paštas: gruso.ukc@gmail.com

Ugdymas karjerai mokykloje apima šias sritis:

 • informavimas apie karjerą, kurio tikslas – rinkti, teikti ir vertinti informaciją, reikalingą planuojant karjerą, renkantis mokymosi kryptį, profesinės veiklos sritį ar darbą (informacija apie švietimo ir mokslo institucijas, priėmimo taisykles, studijų ir mokymo programas, kvalifikacijas, profesijas, darbo rinką, profesinės karjeros galimybes ir kt.);
 • profesinis veiklinimas, kurio tikslas – organizuoti mokinių veiklą naudojant realaus ar virtualaus darbo kontekstą ir aplinką, plėtojant mokinių žinias ir įgūdžius apie įvairias darbo veiklos sritis, darbą, įsidarbinimą, darbdavius ir darbuotojus;
 • karjeros vertinimas, kurio tikslas – padėti mokiniams pažinti individualias savybes (nuostatas, žinias, supratimą, gebėjimus) ir juos įsivertinti atsižvelgus į karjeros (mokymosi, studijų ir profesinės veiklos) galimybes ir reikalavimus;
 • karjeros konsultavimas, kurio tikslas – teikti pagalbą mokiniams planuojant karjerą, renkantis mokymosi kryptį, padėti pažinti ir įvertinti individualias savybes, profesijos ypatumus, karjeros galimybes.

Profesinio informavimo, konsultavimo tikslai:

 • Padėti mokiniams įgyti gebėjimus profesinei karjerai planuoti, įgytus gebėjimus padėti realizuoti atsižvelgiant į asmeninį individualumą;
 • Supažindinti mokinius su profesinės karjeros kūrimo galimybėmis Lietuvoje ar užsienyje.

Profesinio informavimo, konsultavimo uždaviniai:

 • Ugdyti mokinių savarankiškumą, gebėjimą įsivertinti galimybes ir priimti teisingą sprendimą dėl tolesnės karjeros;
 • Kaupti informaciją apie profesinį rengimą ir darbo rinką šalyje bei užsienyje;
 • Supažindinti mokinius su Atvira informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistema (AIKOS), kitomis informacinėmis sistemomis ir profesinio informavimo šaltiniais;
 • Teikti pažintinę informaciją apie darbo rinką, profesijas, specialybes, mokymo ir studijų sistemą, priėmimo sąlygas;
 • Mokyti mokinius atlikti savianalizę: ištirti gabumus, polinkius, interesus, įsivertinti ir panaudoti renkantis profesinę veiklą;
 • Vykdyti individualias konsultacijas;
 • Organizuoti renginius profesinio orientavimo klausimais.

UKC teikiamos paslaugos:

 • Profesinis konsultavimas ir informavimas;
 • Susitikimai su aukštųjų mokyklų, kolegijų dėstytojais ir studentais;
 • Konsultacijos (karjeros planavimo įgūdžių ugdymas, savęs pažinimas);
 • Informacijos paieška internete, spausdintuose leidiniuose;
 • Informacija apie mokymosi galimybes šalyje ir užsienyje, profesijas, darbo rinkos būklę.

UKC veiklos formos

 • Konsultacijos: individualios, grupinės;
 • Paskaitos;
 • Išvykos į įmones, įstaigas, darbo biržą;
 • Teminės klasių valandėlės;
 • Švietimo įstaigų „atvirų durų“ lankymas;
 • Išvykos į Litexpo, Kauno m. studijų mugę;
 • Bendradarbiavimas su Kauno jaunimo darbo centro darbuotojais;
 • Bendradarbiavimas su mokyklos psichologe, tyrimų vykdymas;
 • Susitikimai su buvusiais mokiniais, mokinių tėvais pristatant profesijas;
 • Stendinės, informacinės medžiagos rengimas ir sklaida;
 • Duomenų bazių, įvairios internetinės medžiagos pristatymas mokiniams.

NAUDINGOS NUORODOS

Informacija

Veikla užsienyje:

Profesinio kryptingumo testus rasite šiose svetainėse:

Asmenybės kryptingumo įvertinimo testas

Asmenybės pagal MBTI testas

http://charakteris.info/asmenybes-testas

 

Komunikacinių-organizacinių polinkių įvertinimo testas

Profesijos pasirinkimo testas

Profesijos testas

Tinkamo darbo testas

Testai anglų kalba

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS

Profesijų vadovas

Stojamojo balo skaičiuoklė

 

Bendras priėmimas į aukštojo mokslo institucijas Lietuvoje

Studijos užsienyje

VAIZDINĖ MEDŽIAGA

Filmukai apie karjeros planavimą ir apie profesijas

Atnaujinta: 2018-08-23