Gimnazijos atributika

Paskutinį kartą atnaujinta: 2023-10-09

Emblema

Ženklas (logotipas), naudojamas mokyklos vėliavoje, skelbimuose, stenduose, informaciniuose tekstuose, leidiniuose, padėkose, internetinėje erdvėje.  Mokyklos emblema pradėta naudoti nuo 1999 m. Keičiantis mokyklos statusui, keitėsi ir atributika. Ši emblema pradėta naudoti 2015-10-02 d.  mokyklai tapus gimnazija.

Gimnazijos vėliava

Telkia mokyklos bendruomenę bendrai veiklai. Kaip pagarbos ir padėkos ženklas, vėliava naudojama per mokyklos ir valstybinės svarbos šventes aktų salėje ir mokyklos šventinėje erdvėje.  Su ja skelbiama mokslo metų pradžia ir pabaiga. Pirmoji mokyklos vėliava pašventinta 1998 05 12 Šv. Mišių metu Šilainių bažnyčioje, mokyklai suteikus Kauno Juozo Grušo vidurinės mokyklos vardą. Po vidurinio ugdymo programos akreditacijos ir mokyklos statuso pakeitimo 2015-10-02 d. Kauno Šv. Dvasios Šilainių parapijos bažnyčioje pašventinta Kauno Juozo Grušo meno gimnazijos vėliava.

Gimnazijos himnas

Tik mokykloj skamba linksmas juokas,
Tik į ją takeliai išminti,
Ateini toks nedrąsus pirmokas,
O subrendęs tvirtas išeini.

Tegul niekad nenutyla juokas
Ir takeliai lieka išminti,
Ateini toks nedrąsus pirmokas,
O subrendęs užveri duris.

Mūs devizas Juozo Grušo žodžiai:
,,Visad pasikliauki širdimi!“
Mokykla tiesiausią kelią rodys
Ir išmokys tapti žmogumi.

Čia išmokstam savo tikslo siekti,
Svajos ir draugystė čia tikra,
O išeidami visi prisiekiam:
Mokykla – lyg Tėviškė viena.

Gimnazijos himno autoriai:
Žodžiai lietuvių kalbos mokytojos

Genovaitės Mockienės
Muzika Artūro Sinkevičiaus ir Eglės Grybienės

2014 m. Kauno Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos vienuoliktokai per šimtadienį, skirtą ugdymo įstaigą paliekantiems dvyliktokams, išradingumu pribloškė ne tik vyresniuosius kolegas, bet ir mokytojus bei tėvus. Moksleiviai savo iniciatyva savaip pateikė mokyklos himną vaizdo klipe, kurį patalpino tinklalapyje „Youtube“. Nors atlikėjai repuoja,  prasmė perteikta išvengiant šiam muzikos žanrui nepadorios išraiškos. Juozo Grušo meno vidurinės mokyklos mokytojai tvirtina, kad auklėtinių kūrinys yra pavyzdys, kaip galima suderinti tai, kas patinka jaunimui, ir tai, ką vertina vyresni.

Gimnazijos himno versija (REP)