Biblioteka-informacijos centras

Paskutinį kartą atnaujinta: 2024-07-17

Veikla

Gimnazijos biblioteka – tai atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su šiuolaikiška informacine bei technine baze.

Biblioteka komplektuoja, tvarko, saugo ir populiarina fondą visose įmanomose laikmenose atsižvelgdama į ugdymo proceso poreikius, teikia mokyklos bendruomenės nariams informacijos paslaugas, ugdo mokinių skaitymo įgūdžius ir informacinius gebėjimus, sudaro sąlygas savarankiško mokymosi kokybei gerinti.

Istorija

Mokyklos biblioteka įkurta 1988 metais. Pirmosios knygos buvo perduotos iš buvusios Kauno 9-osios vakarinės mokyklos bibliotekos. Tuo metu bibliotekos fondą sudarė 8119 egz. knygų ir 15565 egz. vadovėlių. Pirmaisiais metais buvo įregistruoti 323 skaitytojai.

1990 m. mokykloje pradėtas sustiprintas dailinis ugdymas, buvo sukurta stipri dailinė technologinė, mokyklos pakraipą atitinkanti, mokomoji bazė. Tai turėjo įtakos bibliotekos fondų komplektavimo specifikai – ypatingas dėmesys pradėtas skirti meno leidinių įsigijimui.

Besikeičiantys moksleivių poreikiai skatino keistis ir mokyklos biblioteką. 2000 m. buvo įrengta skaitykla, mokyklos bendruomenei suteikta galimybė naudotis informacinėmis technologijomis – biblioteka aprūpinta pirmaisiais kompiuteriais. 2008 m. vykdant mokyklos renovaciją praplėstos bibliotekos patalpos (nuo 55 m2 iki 115 m2 ), įrengta erdvi skaitykla su 16 darbo vietų.

Siekiant tobulinti paslaugų teikimą 2010 m. įdiegta mokyklų bibliotekų informacinė sistema MOBIS. 2013 m. biblioteka aprūpinta 10 naujų kompiuterių vartotojams. Tai atvėrė daugiau galimybių lavinti moksleivių informacinius gebėjimus, padėti jiems efektyviau surasti, analizuoti, vertinti informaciją, atlikti užduotis, rengti projektus.

Šiuo metu bibliotekos fonde saugoma daugiau nei 10 tūkst. egzempliorių įvairių dokumentų (knygų, garsinių, vaizdinių ir kt.) ir beveik 35 tūkst. egzempliorių vadovėlių. Bibliotekoje paslaugomis kasmet naudojasi apie 500 skaitytojų.

Renginiai

Bibliotekoje-informacijos centre rengiamos įvairios teminės parodos, pristatomos naujos knygos, moksleivių ir mokytojų kūrybiniai darbai, vyksta susitikimai su knygų autoriais ir leidėjais, organizuojami seminarai mokytojams, tarptautiniai susitikimai.

Kasmet organizuojami skaitymo skatinimo konkursai „Aktyviausiai skaitanti klasė“, „Piešiu mylimiausios knygos herojų“, akcijos „Draugauk su knyga“, „Populiariausia bibliotekos knyga“ ir kt.

Bendradarbiaujant su mokytojais vedamos netradicinės pamokos, rengiami skaitovų konkursai, protmūšiai, vykdomi pradinių klasių tęstiniai projektai „Sveikas ruduo“, „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, „Amatą turėsi – bėdos neregėsi“, „Skamba vardas – Lietuva“.

Bibliotekos-informacijos centro erdvę puošia gimnazijos moksleivių piešiniai, keramikos ir stiklo dirbiniai.

Bibliotekos renginių archyvas (2018–2023)»

Elektroniniai ištekliai

Darbo laikas

Pirmadieniais–penktadieniais nuo 8.00 iki 16.30 val.

Klausk bibliotekininko